admin

Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội xã Tam Đại thăm, động viên các tổ kiểm soát dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn xã

Trước tình hình số ca mắc dịch bệnh Covid -19 đang tăng từng ngày tại Việt Nam và có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế …

Read More »

Công văn 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 1779 /UBND-KGVX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: – Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; – Chủ tịch Ủy ban …

Read More »

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại kêu gọi người dân tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới

Trước diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó lường của dịch Covid – 19, thực hiện Công văn 314/UBND-VP ngày 27/3/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Ninh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới. Với tinh thần “Chống …

Read More »