Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tam Đại lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tam Đại lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức vào ngày 07/3 và ngày 08/3/2024 tại Hội trường xã Tam Đại. Đây là sự kiện chính trị của địa phương và được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh chọn để tổ chức Đại hội điểm.

Tham dự Đại hội, có ông Lê Văn Ninh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Ninh, ông Đặng Vân – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Ninh; các vị lãnh đạo BTV Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng Huyện ủy Phú Ninh; ông Võ Duy Trịnh – HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đại cùng các vị lãnh đạo BTV Đảng ủy, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể xã Tam Đại, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã và 74 đại biểu chính thức của Đại hội.

Đại hội đã thảo luận dân chủ và nhất trí thông qua báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã khoá IX; báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 và góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 35 vị đại diện các giai cấp, các tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã. Đại hội hiệp thương cử Đoàn đại biểu gồm 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029 với mục tiêu “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân vì mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới Tam Đại phát triển bền vững”.

Tại Đại hội, đã hiệp thương cử các chức danh lãnh đạo trong Ban Thường trực gồm ông Trương Văn Tiên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; bà Nguyễn Thị Mỹ Châu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, bà Nguyễn Thị Hồng Oanh – Ủy viên Thường trực tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Trương Văn Tiên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kêu gọi toàn thể các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã phát huy truyền thống yêu nước của quê hương; đoàn kết chung sức, đồng lòng, tạo nên nguồn động lực mới, vượt qua mọi khó khăn thách thức; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tam Đại, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đề ra và đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua chào mừng thành công của Đại hội đại biểu MTTQ xã Tam Đại lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Tin mới

Hội diễn văn nghệ “Tự hào tháng ba” năm 2024

 Tối ngày 24/3/2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *