MTTQ Việt Nam xã Tam Đại – Dấu ấn sau một nhiệm kỳ

Cộng tác viên: Quốc Vương.                                                                                                

Phát huy truyền thống vẻ vàng của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Tam Đại và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Ninh, sử phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên. Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Tam Đại đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thực hiện phong trào thì đua yêu nước và các cuộc vận động, là cầu nối trực tiếp tập hợp, đoàn kết vận động người dân, thể hiện ý chí nguyện vọng, chăm lo và bảo vệ lợi ích của người dân. Quả đó, góp phần tích cực trong vận động mọi tầng lớp nhân dân thi đua lạo động sản xuất, đoàn kết, chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Thấm nhuần quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc, thực hành dân chủ, lấy liên minh giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng. Trong nhiệm kỳ 2019 -2024, Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, triển khai hiệu quả cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 12, kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đón Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.  Công tác mặt trận xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, động viên các tầng lớp nhân dân, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tổ chức thực hiện thắng lời các nhiên vụ được giao. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường, mở rộng và phát huy, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc phát động ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với đời sống được nhân dân đồng lòng hưởng ứng. Nhân dân trong xã luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng theo Đảng, xây dựng xã Tam Đại ngày một phát triển.

Xã Tam Đại nằm ở phía Nam của huyện Phú Ninh có diện tích tự nhiên trên 3.167 ha, với 1.655 hộ dân, với 5.798 nhân khẩu. Nhịệm kỳ qua, Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã có 33 ủy viên, có hơn 20 tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu tiểu hoạt động đều khắp ở các khu dân cư và 3 Ban công tác Mặt trận thôn với gần 50  thành viên. Thực hiện    hướng dẫn của Mặt trận tổ quốc cấp trên, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã triển khai và tổ chức cho nhân dân, thực hiện đầy đủ 5 nội dung cuộc vận động toàn dân, toàn kết xây sử dựng Nông thôn mới, đồ thị văn mình với các hoạt động thiết thực, toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng khu dân cư, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Năm 2023, số gia đình đạt gia đình văn hóa là 3.121 hộ đạt 94.7 % tăng 0,9 % so với đầu nhiệm kỳ; xã đạt “Xã văn hóa Nông thôn mới” 02 năm liền; 05 Tộc văn hóa được công nhận Tộc văn hóa, ra mắt mới 02 Tộc văn hóa. Quá đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của xã, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 56,2 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 từ 51 hộ, tỷ lệ 2,88%, đến cuối nhiệm kỳ giảm còn 44 hộ, tỷ lệ 2.66%, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Mặt trận tổ quốc xã và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực chung tay nâng chuẩn các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Những năm qua, mặt trận tổ quốc Việt Nam xã đã phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, huy động mọi nguồn lực, hiến hàng ngàn mét đất, đóng góp tiền, ngày công, tháo dỡ hàng trăm vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông   nông thôn, kênh mương nội đồng; di dời hơn 100 chuồng trại, cải tạo hơn 50 vườn; xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới và thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bò lại phía sau, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam xã đã phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác vận động xây dựng dựng quỹ vì người nghèo, nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cũng như sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân tại địa phương. Trong 5 năm, mặt trận tổ quốc xã đã tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 150 triệu đồng, tham mưu trích quỹ của xã trên 112 triệu đồng và nguồn của huyện trên 256 triệu đồng hỗ trợ sữa chữa, trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ kinh phí học tập, hỗ trợ khó khăn đột xuất…; kịp thời hỗ trợ trên 1.228 phần quà nhằm động viên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm, vui tươi… Bên cạnh đó, các khu dân cư trên địa bàn xã tích cực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, vận động hỗ trợ trên 1.000 suất quà trị giá trên 300 triệu đồng; tiếp nhận và phân bổ gần 600 triệu đồng từ nguồn cứu trợ của cấp trên, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn.

Với sự linh động và cách làm sáng tạo, nhiệm vụ hiệu quả có sức lan tỏa đã được các cấp, các ngành đánh giá cao. Đặc biệt, ủy ban MTTQ VN xã đã phối hợp triển khai, xây dựng các mô hình đem lại hiệu quả như: mô hình “Nhà sạch – vườn đẹp – đường thông thoáng”; mô hình “Ngôi nhà xanh” tại các chi hội; mô hình “Khu dân cư phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ATGT; mô hình “Tuyến đường cờ hoa, tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường hoa kiểu mẫu gắn với việc tổ chức các hoạt động ra quân làm đẹp cảnh quan môi trường, định kỳ tổ chức các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”,“Ngày Chủ nhật xanh”; các khu dân cư vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân hằng tháng ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm… đến nay, tỷ lệ hộ dân trên địa bàn xã tham gia đề án thu gom rác thải của xã đạt trên 95%, tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ. Qua đó, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xánh, sạch, đẹp làm thay đổi diện mạo làng quê.

Ủy ban MTTQ VN xã cùng với các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện tốt tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện tốt quy ước của thôn, xóm, tích cực tham gia góp ý với cán bộ, đảng viên với chi bộ, chi hội, chi đoàn trong các cuộc họp và sinh hoạt đoàn thể ở khu sân cư. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ VN xã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND xã thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác, đã tổ chức 50 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thu hút trên 2.000 lượt cử tri, tiếp nhận trên 200 ý kiến, kiến nghị. Thông qua hoạt động phối hợp, giám sát cùng Thường trực HĐND, giám sát thông qua Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên nhiều lĩnh vực, như, giám sát kết quả việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa bàn, giám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, dự án, công trình,… nhất là công tác xây dựng Xã Nông thôn mới và Thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thành lập 07 đoàn giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên các mặt của đời sống xã hội tại địa phương. Ban Thanh tra nhân dân thực hiện 9 cuộc giám sát. Ban giám sát đầu tư cộng đông giám sát việc xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 30 công trình, dự án trên địa bàn xã…

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ VN xã Tam Đại đã chú trọng đến việc kiện toàn củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận cơ sở. Thường xuyên bổ sung, điều chỉnh quy chế phối hợp công tác giữa MTTQ xã với các thành viên, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư hoạt động hiệu quả. Vị trí, vai trò ngày càng được phát huy, làm nòng cốt cho việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa bàn dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả quả hoạt động của mặt trận tổ quốc.

Các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội đề ra và rút ra những bài học kinh nghiệm. Phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương Tam Đại anh hùng; phấn khởi, tự hào trước những thành tích đạt được, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ VN xã Tam Đại và các Tổ chức thành viên trong xã sẽ tiếp tục chăm lo, vun đắp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày càng vững mạnh, đưa quê hương Tam Đại vững bước đi lên trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng xã Nông thôn mới Tam Đại phát triển bền vững.

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Tin mới

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 – 2021)

Quảng Nam là tỉnh thuộc Duyên hải miền Trung có diện tích tự nhiên là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *