Mặt trận tổ chức bồi dưỡng, tập huấn công tác Mặt trận

Sáng ngày 23/4/2024, tại Hội trường xã Tam Đại diễn ra Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn công tác Mặt trận, công tác giám sát và phản biện xã hội; triển khai chuyên đề Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Tịnh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt cùng các ông, bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Tam Đại.

Thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội xã luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; khơi dậy được động lực trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tăng cường sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, sự tham gia của các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân. Việc quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội chưa được thường xuyên; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị chưa quyết liệt.

Để tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội, cụ thể là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận từ xã đến thôn làm công tác giám sát, phản biện xã hội để nắm chắc các quan điểm, quy định, hình thành kỹ năng, phương pháp triển khai, thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong thời gian đến thông qua việc bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Mặt trận, cán bộ các tổ chức chính trị – xã hội từ xã đến thôn, Tổ trưởng Tổ đoàn kết trên địa bàn xã.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Tin mới

Hội diễn văn nghệ “Tự hào tháng ba” năm 2024

 Tối ngày 24/3/2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *