Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền các ngày lễ

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Là “tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định …

Read More »

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Ngày 11/4/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Công văn số 306-CV/BTG về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn). Mục …

Read More »

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại kêu gọi người dân tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới

Trước diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó lường của dịch Covid – 19, thực hiện Công văn 314/UBND-VP ngày 27/3/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Ninh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới. Với tinh thần “Chống …

Read More »