Xây dựng Đảng Chính quyền

Tổng hợp các bài viết về xây dựng Đảng và Chính quyền

Ý Đảng hợp lòng dân

Sau khi bài viết “Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được phát toàn văn trên các phương tiện truyền thông lớn của đất nước, nhiều …

Read More »

Rất cần giám sát

Cẩn thận không bao giờ thừa. Một chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước cần phải được thực hiện một cách chu toàn nhất. Vì thế rất cần phải được giám sát cẩn trọng trên tinh thần khách quan, vô tư, công bằng nhất để sự hỗ trợ …

Read More »