admin

Tam Đại công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Đại khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử xã Tam Đại, tính đến 19 giờ ngày 23/5/2021 đã có 4.719 cử tri trong danh sách trên địa bàn xã đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử địa biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ …

Read More »