admin

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

 Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 6/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước có hiệu lực từ 1/5/2024. …

Read More »

Tam Đại tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tam Đại lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 phiên thứ nhất.

Chiều ngày 07/3/2024 diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tam Đại lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự Đại hội, có Ông Nguyễn Ngọc Tịnh – HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Ninh,  Ông Võ Duy Trịnh – Huyện uỷ viên, …

Read More »