Tin tức sự kiện

Các tin tức sự kiện liên quan đến hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và mặt trận xã Tam Đại, huyện Phú Ninh

Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội xã Tam Đại phát khẩu trang y tế và tờ rơi phòng chống dịch Covid – 19

Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid – 19 gây ra, sáng ngày 17/3/2020 Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội xã phối họp với Ban chi đạo  phòng, chống dịch Covid – 19 xã Tam Đại tổ chức phát miễn phí hơn …

Read More »