Tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Đại nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 14/4/2021 Đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu HĐND xã Tam Đại, nhiệm kỳ 2021-2026 do ông Trương Văn Tiên – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu HĐND xã Tam Đại, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở Kế hoạch số 61/KH-MTTQ-BTT của Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Đoàn giám sát tổ chức giám sát các nội dung như: việc thành lập và hoạt động của Ủy ban bầu cử xã và các tổ chức phụ trách bầu cử của địa phương; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người của thôn giới thiệu ứng cử; công tác tuyên truyền về bầu cử và việc nộp hồ sơ ứng cử,…

Qua giám sát, Đoàn giám sát nhận thấy việc thành lập và hoạt động của Ủy ban bầu cử xã và các tổ chức phụ trách bầu cử của địa phương đảm bảo thời gian, đúng cơ cấu, thành phần theo quy định; duy trì tốt các cuộc họp của Ủy ban bầu cử xã, phân công thành viên phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn trên địa bàn xã đảm bảo về thời gian, các bước theo quy định. Việc thiết lập và nộp hồ sơ ứng cử của 46 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn giới thiệu ứng cử nộp về Uỷ ban bầu cử xã đủ số lượng, đúng thời hạn Luật định. Công tác tuyên truyền về bầu cử được quan tâm triển khai, tập trung tuyên truyền trên sóng Đài truyền thanh xã, trang thông tin điện tử, thông qua các buổi họp dân ở khu dân cư. Trong quá trình triển khai công tác bầu cử UBND, Uỷ ban bầu cử, các tổ chức phụ trách công tác bầu cử vẫn còn một số tồn tại đó là: Công tác tuyên truyền tuy được tập trung trên các thông tin đại chúng nhưng nội dung chưa phong phú, chưa được thường xuyên trên sóng Đài truyền thanh, chưa đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quang tại những nơi tập trung đông người về công tác bầu cử. Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi lấy ý kiến cử tri chưa đảm bảo.

Để thực hiện tốt công tác bầu cử trong thời gian đến, Ông Trương Văn Tiên –Trưởng đoàn giám sát đề nghị Uỷ ban bầu cử xã tiếp tục chỉ đạo các tổ chức phụ trách công tác bầu cử đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, nhất là tuyên truyền trên sóng Đài truyền thanh, tuyên tuyền cổ động trực quang; tăng cường công tác đảm bảo an ninh tại các điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử,… Đồng thời, đề nghị Đoàn giám sát tăng cường giám sát theo kế hoạch trong đó cần tập trung giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri; giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng; giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Tin mới

Tổ chức kỳ họp HĐND xã Tam Đại lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, ngày 05/7/2021 HĐND xã Tam …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *