Tin tức sự kiện

Các tin tức sự kiện liên quan đến hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và mặt trận xã Tam Đại, huyện Phú Ninh

Tam Đại: lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Đại, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều ngày 14/4/2021 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự …

Read More »

Tam Đại hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Vào các ngày 02,03,04/04/2021 tại nhà sinh hoạt văn hóa các thôn trên địa bàn xã Tam Đại đã diễn ra Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm …

Read More »

Tam Đại tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều ngày 18/11/2020, tại Hội trường UBND xã Tam Đại, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và sơ kết 05 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn …

Read More »

Mặt trận tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Phương án Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đại An.

Thực hiện Quyết định 217/QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính – trị xã hội. Sáng ngày 22/10/2020 Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại …

Read More »