Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại tổ chức Hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Sáng ngày 14/7/2021, ông Trương Văn Tiên – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Thái Văn Dũng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã, ông Phan Văn Tiên – Phó chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Quốc Phượng – Chủ tịch UBND xã cùng các vị Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội nghị được nghe bà Đoàn Thị Phú – Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thông qua báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; ông Phan Văn Tiên – Phó chủ tịch HĐND xã thông báo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; ông Nguyễn Quốc Phượng – Chủ tịch UBND xã thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Sáu tháng đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy xã Tam Đại; chương trình công tác Mặt trận năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên Mặt trận, Ban công tác Mặt trận các thôn đã vận động tuyên tuyền, đăng tải và triển khai các văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử; kịp thời biên soạn tin, bài, trích dẫn các Chỉ thị của Chính phủ, các văn bản của các ngành, các cấp liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 thông tin đến người dân thông qua Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử của UBND, Trang tin điện tử của UBMT xã, tại các buổi họp dân. Triển khai, đăng ký thực hiện Chỉ thị 13-CT/HU ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp”; kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Đảng ủy xã Tam Đại về phát động phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường Sáng – xanh – sạch – đẹp; đồng thời gắn với việc thực hiện mô hình Tuyến đường tự quản gắn với cơ sở tôn giáo do Mặt trận huyện phát động. Mô hình “Nếp sống văn minh trong việc tang” có nhiều chuyển biến tích cực, tuyến đường “văn minh – sáng – xanh – sạch – đẹp” bước đầu có hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng dân cư;phối hợp vận động nhân dân chặt hạ cây cối, vật kiến trúc mở rộng trục đường chính Đại An, di dời chuồng trại, chỉnh trang hàng rào cổng ngõ,… Phối hợp vận động ra mắt Tộc văn hóa Tộc Nguyễn thôn Long Khánh. Tổ chức phát động, giao chỉ tiêu Qũy “Vì người nghèo” năm 2021 thu được 27.085.000 đồng đạt 79,34% chỉ tiêu giao, kịp thời hỗ trợ cho 24 hộ cận nghèo  nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 5 trường hợp; hỗ trợ xây mới nhà cho 01 hộ cận nghèo với tổng kinh phí 20.700.000 đồng. Tổ chức khảo sát và đề nghị cấp trên phê duyệt hỗ trợ kinh phí 280.000.000 đồng cho 07 hộ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị xuống cấp, hư hỏng nặng để sửa chữa trước mùa mưa bão. Công tác tiếp nhận ủng hộ Qũy phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang được triển khai. Tham gia công tác tốt bầu cử công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026,…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Mặt trận những tháng còn lại của năm 2021, ông Trương Văn Tiên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại định hướng một số nội dung cần tập trung thực hiện như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước; 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng các mô hình tự quản về cảnh quan môi trường. Tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2021, các hoạt động an sinh xã hội. Tổ chức tọa đàm về vai trò giám sát của Mặt trận đối với việc thực hiện các danh hiệu văn hóa. Tổ chức giám sát, phản biện; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo kế hoạch năm 2021. Phối hợp tổ chức tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã với HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021; ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các thôn thực hiện các bước quy trình bầu Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2021 – 2024; Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021 – 2024; phối hợp tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2021 – 2023; tăng cường củng cố Tổ đoàn kết, đội ngũ nắm bắt dư luận xã hội, Tổ tư vấn Mặt trận.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Thái Văn Dũng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tam Đại ghi nhận và biểu dương những kết quả Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã cần tiếp tục phối hợp với chính quền và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Đảng ủy xã Tam Đại về phát động phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường Sáng – xanh – sạch – đẹp.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Tin mới

Tổ chức kỳ họp HĐND xã Tam Đại lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, ngày 05/7/2021 HĐND xã Tam …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *