Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Sáng ngày 16/3/2021 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trương Văn Tiên – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, ông Phan Đình Quế – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử xã Tam Đại; ông Nguyễn Quốc Phượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã; ông Phan Văn Tiên – Phó Chủ tịch HĐND xã Tam Đại.

Theo báo cáo, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại đã phân bổ 46 người cho 12 cơ quan, tổ chức, đơn vị và 3 thôn trên địa bàn xã để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Đại khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tất cả 46 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Đại, nhiệm kỳ 2021-2026 đều được cử tri nơi công tác nhận xét, đánh giá và tín nhiệm cao. Đối chiếu với các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quy định tại Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND quy định tại Điều 37 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì 46 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn giới thiệu ứng cử đủ tiêu chuẩn ứng cử của đại biểu HĐND xã Tam Đại khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi công tác, Ban lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ giới thiệu người ứng cử tổ chức hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng thống nhất giới thiệu 40 người ra ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Đại khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó, có 40 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%. Tại Hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn ứng cử đại biểu HĐND xã, cử tri 3 thôn trên địa bàn xã thống nhất 100% giới thiệu 06 người của thôn ra ứng cử đại biểu HĐND xã Tam Đại khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Địa phương không có người tự ứng cử.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đã nhất trí biểu quyết thông qua danh sách 46  người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo cơ cấu kết hợp, phụ nữ: 17/46, tỷ lệ: 36,95%; Người ngoài Đảng: 05/46, tỷ lệ: 10,46%; Trẻ tuổi: 27/46, tỷ lệ: 58,6%; Tái cử: 15/25; tỷ lệ 60%. Cũng tại hội nghị 100% đại biểu thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được hội nghị thống nhất lập danh sách sơ bộ.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Tin mới

Các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Phú Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện vận động bầu cử.

Vào các ngày 06, 08,09/5/ 2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *