Mặt trận tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Phương án Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đại An.

Thực hiện Quyết định 217/QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính – trị xã hội.

Sáng ngày 22/10/2020 Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Phương án Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đại An sau khi sáp nhập đối với UBND xã. Tổ giám sát do ông Trương Văn Tiên – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã làm Tổ trưởng.

Tại buổi làm việc, Tổ giám sát được nghe đại diện UBND xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Phương án Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đại An sau khi sáp nhập và được UBND huyện Phú Ninh phê duyệt vào tháng 4 năm 2020. Qua đó, Tổ giám sát phân tích, đánh giá chỉ ra những tồn tại sớm triển khai trong thời gian đến.

Kết thức buổi giám sát, ông Trương Văn Tiên – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Tổ trưởng Tổ giám sát ghi nhận các ý kiến tham gia đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại trong việc triển khai thực hiện Phương án Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đại An và đề nghị UBND xã quan tâm triển khai một số nội dung trong thời gian đến: Tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phương án Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu thôn Đại An để nhân dân biết, nhân dân bàn, nhân dân làm, nhân dân giám sát; sớm triển khai mở rộng nền đường, bù nền lề đường giao thông trục chính; vận động nhân dân cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ, di dời chuồng trại; triển khai điện chiếu sáng trên các tuyến đường; kịp thời giải ngân các nguồn vốn có hỗ trợ nhân dân về xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội của xã, tạo sự đồng thuận, thống nhất hành động góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu Đại An.

Công tác viên: Trương Tiên

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Tin mới

Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Sáng ngày 16/3/2021 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại tổ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *