admin

Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

(TG)- Thực tiễn những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ …

Read More »

Xuân Yêu thương

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, sáng 18/1, Đại diện Văn phòng báo Đại Đoàn Kết tại Quảng Nam, phối hợp với UBND xã Tam Đại, đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm 500 …

Read More »